contento

26 tekstów – auto­rem jest con­tento.

Chciałabym jak naj­le­piej przeżyć życie. :) 

myśl • 4 czerwca 2012, 11:00

Tęsknię za mo­men­ta­mi które spędzałam z oso­ba na którą cze­kałam tak długo, nic z tych rzeczy sie nie powtórzy i ja­koś trud­no mi się z tym po­godzić. Nie umiem przyjąć do siebie [...] — czytaj całość

myśl • 25 maja 2012, 22:02

To jed­no wspom­nienie kiedy nie myśle­liśmy kim jes­teśmy, gdzie jes­teśmy i która jest godzi­na, to co było wokół nas było nieis­totne. Siedząc Ci na ko­lanach, od­dałam się de­likat­nie po­kusie i tak zginęliśmy [...] — czytaj całość

myśl • 13 maja 2012, 14:12

Pra­wie każdy chciałby móc kon­tro­lować swo­je myśli, ale nasze mózgi są naj­wy­raźniej zbyt­ni­mi bun­towni­kami aby nas słuchać. 

myśl • 11 maja 2012, 22:21

Myśle­nie jest ni­by codzien­nością. Mówi się ,,Myślę więc jes­tem". Więc jeśli widzę ludzi i widzę ich głupotę po­pełnianą en­ty raz z rzędu, to gdzie jest ich myślenie? 

myśl • 4 maja 2012, 23:30

Siedząc przed kom­pu­terem myślę o mi­lionie sy­tuac­ji w których chciałabym się znaleźć.
Cieka­we o czym myślałabym gdy­bym w owej sy­tuac­ji się znalazła. 

myśl • 3 maja 2012, 23:37

Do­ceńmy ciszę, cisza czy­ni cuda. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 27 kwietnia 2012, 18:05

Na­wet so­bie nie wyob­rażasz jak trud­no zna­leźć ko­goś kto To­bie dorówna. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 kwietnia 2012, 18:51

Jeśli każdy człowiek byłby pew­nym ko­lorem, pew­nym od­cieniem to cieka­we czy kon­tras­ty byłyby ze sobą. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 kwietnia 2012, 20:43

Moment.

Ten mo­ment, kiedy sta­neli obo­je w ko­rytarzu, nie widzieli siebie nawza­jem, było ciem­no i je­dyne co było w pob­liżu to zna­jomi w po­koju obok. Było cicho, Ona była zmęczo­na i led­wo stała [...] — czytaj całość

opowiadanie • 14 kwietnia 2012, 18:54
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność